ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРЕ 23.10.2021.ГОДИНЕ

У прилогу се налази ОДЛУКА о утврђивању листе кандидата за избор чланова органа и носилаца функција Адвокатске коморе Београда на Изборној Скупштини Адвокатске коморе Београда дана 23.10.2021.године.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА