О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Седница Изборне комисије Адвокатске коморе Београда ће се одржати 15.10.2021.године у 18 часова, у сали за састанке Адвокатске коморе Србије и Адвокатске коморе Београда, Дечанска 13 , Београд .