ПОЗИВ АДВОКАТИМА ДА ПРИМЕ НА ПРАКСУ СТУДЕНТЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Поштоване колеге

АК Београда позива све заинтересоване адвокате Београда који желе да приме студента четврте године Правног факултета Универзитета у Београду да се пријаве комори на емаил адресу office@akb.org.rs и да у емаилу наведу име, седишта и контакт телефон, као и кратак опис којим областима права се адвокат бави, како би Вас могли контактирати студенти који су заинтересовани за обављање праксе од адвоката. Очекујемо да ће на овај начин адвокати који се буду пријавили имати могућност да благовремено упознају вредне студенте права који су истински заинтересовани адвокатуру, као и могућност да са њима унапред договоре будуће приправничко ангажовање.

АК Београда је са Правним факултетом Универзитета у Београду потписала Споразум о сарадњи који између осталог предвиђа и успостављање система приправничке праксе у оквиру којег ће АК Београда упућивати позив адвокатима за пријем студената четврте године ради обављања праксе, док ће Правни факултет упућивати позив свим студентима који су заинтересовани да обаве праксу у адвокатским канцеларијама, што ће олакшати адвокатима да нађу приправника одговарајућег профила.

У оквиру споразума предвиђено је и да се на Правном факултету уведе као изборни предмет „Право адвокатске професије“ у оквиру којег би студенти могли да се упознају са свим прописима који уређују адвокатуру и обаве практичну вежбу у адвокатској канцеларији што ће допринети подизању угледа адвокатуре код студената и резултирати већим броја младих колега који бирају адвокатуру за свој једини – животни позив.

Обављање практичне вежбе у адвокатској канцеларији има за циљ да студент стекне непосредни увид у практичне вештине које ће му бити потребне да би своју будућу професију обављао компетентно и савесно, као и да се упозна са обавезама и одговорностима које подразумева бављење одређеном професијом. Једном речју, кроз ову праксу студент искорачује из света теоријских знања ка уочавању и решавању правних проблема у практичном животу.

Током праксе студент се упознаје са пословима у адвокатској канцеларији, посматра адвокате у обављању тих послова, обавља једноставније правне послове по налогу и под надзором адвоката, поставља питања и учествује у изради појединих правних аката. Студентска пракса обавља се у трајању од најмање четири недеље по четири часа дневно (укупно 80 часова). У зависности од тога како се обавља, могуће је организовати праксу и на другачији начин са истим фондом часова, нпр. осам часова дневно – сваког другог дана.

Адвокат који се пријави на овај позив нема обавезу да прими сваког студета који га буде контактирао, већ о пријему студента адвокат одлучује самостално након што га студент контактира. О обављању праксе не закључује се уговор, већ се студенту издаје само потврда о обављеној пракси.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ПРАКСА- ПРИПРАВНИЦИ