ПОЗИВ АДВОКАТИМА И ПРИПРАВНИЦИМА ДА СЕ ПРИЈАВЕ КОМОРИ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ ПО УБРЗАНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Поштоване колеге,

Имајући у виду да је АК Београда контактирао већи број чланова који се интересују  да ли је Комора нешто предузела како би се обезбедило вакцинисање адвоката уз аргумент да адвокатура као професија заслужује приоритет приликом имунизације имајући у виду епидемиолошки ризик којем се адвокати и адвокатски приправници свакодневно излажу, обавештавамо Вас да је АК Београда у сарадњи са Градском управом Града Београда организовала могућност заказивања термина за имунизацију свих заинтересованих чланова АК Београда – адвоката, приправника и лица запослених у адвокатским канцеларијама, по процедури која се примењује у односу на све ризичне групе.

Позивамо све адвокате, адвокатске приправнике и лица запослена у адвокатским канцеларијама у Београду који су заинтересовани за поступак убрзане имунизације да се најпре пријаве преко портала е-управе како би их систем регистровао, а затим да се пријаве АК Београда на емаил адресу office@akb.org.rs, уз навођење имена и презимена, седишта канцеларије, мобилног телефона, е-маила и врсте вакцине коју желе да приме.

Након достављања пријава сачињаваће се обједињене табеле пријављених према врсти произвођача вакције, након чега ће АК Београда доставити податке о пријављеним Граду Београду, а након добијања података о потврди термина за вакцинације по процедури предвиђеној за ризичне групе, АК Београда ће о датуму и времену вакцинације обавестити сваког од пријављених чланова.

АК Београда је на овај начин пружила могућност свим својим члановима који то желе да се вакцинишу по тзв.“убрзаној процедури“, јер су према свим критеријумима адвокати и адвокатски приправници изложени великом епидемиолошком ризику због чега адвокатура мора имати третман ризичне групе на исти начин као и друге правосудне професије.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ИМУНИЗАЦИЈА