ПОЗИВ НА ВАНРЕДНУ ИЗБОРНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АК БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 23.10.2021.ГОДИНЕ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУОБАВЕШТЕЊЕ

Управни одбор АК Београда је на 101.седници одржаној дана 06.09.2021.године, у складу са одлуком Скупштине АК Београда од 05.06.2021.године, сазвао Ванредну изборну седницу скупштине АК Београда за избор свих органа и носилаца функција АК Београда за мандатни период 2021-2025.

ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ АДВОКАТИ БЕОГРАДА ДА ДОЋУ НА ВАНРЕДНУ ИЗБОРНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АК БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 23.10.2021.ГОД (СУБОТА) СА ПОЧЕТКОМ У 11,00 ЧАСОВА У „АМФИТЕАТРУ 5“ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 67

За ванредну изборну седницу скупштине предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1.Изборни поступак за све органе и носиоце функција АК Београда за мандатни период 2021-2025:

-председника АК Београда, потпредседника АК Београда, 13 (тринаест) чланова Управног одбора АК Београда, 5 (пет) чланова Надзорног одбора АК Београда, дисциплинског тужиоца АК Београда, 10 (десет) заменика дисциплинског тужиоца АК Београда, председника дисциплинског суда АК Београда, заменика председника дисциплинског суда АК Београда, 22 (двадесетдвоје) судије дисциплинског суда АК Београда

1.1.Избор Верификационе комисије

1.2.Одлучивање о приговорима на бирачки списак и приговорима на листу кандидата

1.3.Потврђивање коначног бирачког списка и потврђивање коначне листе кандидата

1.4.Представљање програма рада Коморе кандидата за председника АК Београда

1.5.Гласање на изборном месту – у временском периоду од осам сату, у континуитету

1.6.Пребројавање гласова на изборном месту у континуитету – док се не утврде изборни резултати

1.7.Извештај Изборне комисије АКБ и објављивање изборних резултата на веб страници АКБ

ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ АДВОКАТИ БЕОГРАДА да најкасније 15 дана пре одржавања изборне Скупштине писмено поднесу Изборној комисији предлоге кандидата за: председника АК Београда, потпредседника АК Београда, 13 (тринаест) чланова Управног одбора АК Београда, 5 (пет) чланова Надзорног одбора АК Београда, дисциплинског тужиоца АК Београда, 10 (десет) заменика дисциплинског тужиоца АК Београда, председника дисциплинског суда АК Београда, заменика председника дисциплинског суда АК Београда, 22 судије дисциплинског суда АК Београда, у складу са одредбама које уређују изборни поступак чл.33 – 45.Статута АК Београд.

ПРЕДСЕДНИК

  АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокат

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е