ОКРУГЛИ СТО: „НОВИ ПРАВНИ СТАВОВИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА О ДОЗВОЉЕНОСТИ УГОВАРАЊА ТРОШКОВА КРЕДИТА И ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА КОД НКОСК“

Поштоване колеге

Имајући у виду да је Врховни касациони суд објавио два нова правна става која се односе на дозвољеност уговарања трошкова кредита и на дозвољеност уговарања премије осигурања као обавезе корисника кредита, као и да доношење ових правних ставова није последица потребе за уједначавањем судске праксе која је поводом ових питања уједначена, већ је последице недопуштених утицаја банкарског сектора на рад Врховног касационог суда, АК Београда препознаје да ће ови правни ставови произвести несагледиве штетне последице по правну сигурност грађана који ће сасвим извесно бити доведени у неравноправан положај у поступцима пред судом, због чега Адвокатска комора Београда као први корак организује:

ОКРУГЛИ СТО

„НОВИ ПРАВНИ СТАВОВИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА О ДОЗВОЉЕНОСТИ

УГОВАРАЊА ТРОШКОВА КРЕДИТА И ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА КОД НКОСК“

који ће  се одржати

у четвртак 23.09.2021.године у 15,00 часова у Свечаној сали АК Београда

Позивамо све заинтересоване колеге да се упознају са досадашњим и новим правним ставовима Врховног касационог суда и са достављеним образложењем заузетих ставова (који се налазе у материјалу), као и да на округлом столу изнесу аргументацију која би могла послужити за даље ангажовање АК Београда поводом овог спорног питања

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ПОЗИВ НА ОКРУКЛИ СТО

ЗАУЗИМАЊЕ СТАВА УО АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ ПРАВНИХ СТАВОВА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА ЗАУЗЕТИХ НА СЕДНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА ОДРЖАНОЈ 16.09.2021. ГОДИНЕ.

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2