ПРОТЕСТ АДВОКАТА ЗБОГ ЗАУЗЕТИХ СТАВОВА ВКС- ЈЕДНОДНЕВНОМ ОБУСТАВОМ РАДА 24.09.2021.ГОДИНЕ

Поштоване кполеге,

у прилогу се можете упознати са одлуком УО Адвокатске коморе Србије о једнодневном протесту-обуставом рада адвоката дана 24.09.2021.године, због заузетих ставова ВКС, о дозвољености уговарања трошкова кредита и премија осигурања код НКОСК .

Адвокатска комора Београда

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ РАДА