САОПШТЕЊЕ АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ ЗАУЗЕТИХ СТАВОВА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

Адвокатска комора Београда истиче да су објављени правни ставови Врховног касационог суда заузети поводом питања око којих је судска пракса била уједначена протеклих година обзиром да су и првостепени и другостепени судови доносили одлуке којим су усвајани тужбени захтеви грађана Србије да им банке изврше повраћај незаконито наплаћених трошкова обраде кредита и премије осигурања код Националне корпорације за осигурање.

Када Врховни касациони суд интервенише ставовима у циљу уједначавања судске праксе у ситуацији када је судска пракса већ уједначена, он крши сопствени пословник о раду који јасно прописује да ставове може заузимати само када постоји неуједначена судска пракса – што овде није било случај и крши Устав покушавајући да својим правним ставом дерогира правилну примену законских норми и преузме уставна овлашћења законодавца.

У правном поретку Републике Србије правни ставови Врховног касационог суда никада нису били извор права, већ су судови овлашћени само да примењује право, а највиши суд овлашћен да својим ставовима обезбеди уједначену примену права према свим грађанима. Врховни касациони суд није овлашћен да својим ставовима успоставља и укида право грађана да у судском поступку заштите своја законска права и не може својим ставовима кршити принцип једнакости пред законом и доводити грађане у неравноправан положај.

Када Врховни касациони суд заузме став 2018.године и грађане учврсти у уверењу да им неко право припада и да постоји основ за остварење судске заштите, а онда се 2021.године  предомисли и „појасни став“ тако да значајном броју грађана својим ставом ускрати право на судску заштиту, иако су протеклих година једнако примењивали закон не само судије првостепених и другостепених судова, већ и судије Врховног касационог суда које су нови „појашњени став“ донели, онда се поставља питање – шта је разлог овакве недоследности.

Адвокатска комора Београда нема никакве дилеме да су заузети ставови „наручени“ и да су донети као резултат недозвољених утицаја банкарског сектора који се посредством деловања појединаца остварује на начин рада и одлучивања Врховног касационог суда, што је посматрано из перспективе владавине права поражавајуће.

Адвокатска комора Београда препознаје да донети ставови представљају трећи покушај банкарског лобија да се грађани Србије осујете у остварењу права да им банке изврше  повраћај незаконито наплаћених трошкова обраде кредита. Претходне покушаје измена Закона о парничном поступку и доношења аутентичног тумачења Закона о облигационим односима – адвокатура је успешно осујетила. Сада се покушава остварити исти циљ уз помоћ судија Врховног касационог суда, јер се верују да њихов став нема ко да оспорава.

Улога адвокатуре јесте да упали аларме у ситуацији када се поткопавају темељи правног поретка и нарушава правна сигурност грађана. Забрињавајуће је што то чини највиши суд у земљи чија би улога требала да буде заштита владавине права. Жалосно је када највиши суд компримитује независност суда и урушава поверење грађана у суд. Због тога сматрамо да је оправдано незадовољство грађана које је настало као последица ових судских ставова                                                                                              

УПРАВНИ ОДБОР

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

С А О П Ш Т Е Њ Е