ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АК БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 05.06.2021.ГОДИНЕ У 11,00 ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ ДВОРАНИ САВА ЦЕНТРА

ПОЗИВ НА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АК БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 05.06.2021.ГОДИНЕ У 11,00 ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ ДВОРАНИ САВА ЦЕНТРА

На основу члана 25. став 1. тачка 2. Статута Адвокатске коморе Београда („Сл.лист града Београда” број 37/2018) сазивам:

РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Седница ће се одржати дана 05.06.2021.године (субота) у 11,00 часовау  ВЕЛИКОЈ ДВОРАНИ САВА ЦЕНТРА, ул. Милентија Поповића бр.9, Београд.                    

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

1.     Извештај о раду Управног одбора АК Београда у периоду 10.03.2019 – 10.05.2020.

2.     Извештај о раду Управног одбора АК Београда у периоду 10.05.2020 – 31.03.2021.

3.     Извештај о финансијском пословању АК Београда у периоду 01.01.2019 – 31.12.2019.

4.     Извештај о финансијском пословању АК Београда у периоду 01.01.2020 – 31.12.2020.

5.     Доношење плана прихода и расхода АК Београда за 2020. годину;

6.     Доношење плана прихода и расхода АК Београда за 2021. годину;

7.     Извештај о раду Надзорног одбора АК Београда за 2020. годину

8.     Извештај о раду Надзорног одбора АК Београда за 2021. Годину

9.     Извештај о раду Дисциплинског тужилаштва АК Београда за 2020.годину

10.  Извештај о раду Дисциплинског тужилаштва АК Београда за 2021.годину

11.  Извештај о раду Дисциплинског суда АК Београда за 2020.годину

12.  Извештај о раду Дисциплинског суда АК Београда за 2021.годину

13.  Примедбе АК Београда на нацрт предлога Закона о изменама и допунама ЗПП-а

14.  Разно

Материјал  који се односи на 2020 –  већ је достављен и налази се на сајту АК Београда.

Материјал који се односи на 2021 – већ је достављен и налази се на сајту АК Београда.

Овим позивом допуњен је дневни ред, имајући у виду објаву предлога за измену ЗПП-а.

У прилогу овог позива достављамо Вам допуну материјала и то:

–        Допуна дневног реда седнице скупштине АК Београда заказане за 05.06.2021.-        Допуна извештаја о раду Управног одбора АК Београда 01.04.2021 – 05.06.2021.године

-Извештај о раду Надзорног одбора АК Београда за 2021.годину

-Записник са Изборне скупштине АК Београда одржане 08.05.2021.године

Имајући у виду епидемиолошки ризик од вируса COVID-19 који није могуће потпуно предвидети за редовну седницу Скупштине АК Београда обезбеђена је  ВЕЛИКА ДВОРАНА САВА ЦЕНТРА са 3.670 седећих места, како би адвокати који присуствују седници били максимално заштићени.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ПОЗИВ НА РЕДОВНИ СКУПШТИНУ АКБ 05.06.2021.
ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА СКУПШТИНЕ АКБ ЗА 05.06.2021.
ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УО АКБ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АКБ
ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ ИЗБОРНЕ СЕДНИЦЕ АКБ