ПРЕДАВАЊА ЗА АДВОКАТЕ У ПЕРИОДУ ОД 10.05.2018.-10.06.2018. У ПРОСТОРИЈАМА АДВОКАТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да ће у периоду 10.05.2018 – 10.06.2018.године у просторијама Адвокатске академије – Београд, Дечанска 13 – VI спрат бити организовано седам предавања за адвокате:

                                             11.мај 2018.године у 17,00

“Нови уговори у међународној трговини и нови облици познатих уговора”
предавач Др.Мирослав Пауновић, адвокат из Београда

                                              14.мај 2018.године у 17,00
“Корпоративно управљање и одговорност директора”
предавач Љубица Томић адвокат из Београда

                                             18. мај 2018.године у 17,00
“Уговори, закључење, модификација и престанак уговора, уз остврт на институте уговорне казне и одустанице”
предавач Ненад Војновић адвокат из Београда

                                             24.мај 2018.године у 17,00
“Заштита права на правично суђење у кривичном поступку”
предавачи Југослав Тинтор и Александар Поповић, адвокати из Београда и Жарко Марковић, правни саветник Канцеларије ОЕБС-а у Београду

                                              25.мај 2018.године у 17,00
“Насиље у породици-грађанско-правни аспекти”
предавач Петар Учајев адвокат из Београда

                                               1.јуни 2018.године у 17,00
“Основни правни термини на енглеском језику”
предавач Др.Гордана Митровић адвокат из Новог Сада

                                               8.јуни 2018.године у 17,00
“Колективно остваривање ауторских и сродних права у пракси”
предавач Светлана Струнић адвокат из Београда.

Учешће на предавању потврђује се на е-маил адресу: а.к.srbije@gmail.com

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА