УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА ИЗМЕЂУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА И СРПСКЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ У ЧИКАГУ

Поштоване колеге

Обавештавамо Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Београда успоставио сарадњу са Српском адвокатском комором у Чикагу – Илиниос (САД) у циљу професионалног повезивања адвоката чланова комора.

Очекујемо да ће се у наредном периоду сарадња између две коморе остварити кроз размену важних информација везаних за послове адвоката у оквиру две јурисдикције, организацију стручних скупова, обука и тренинга, повезивање са другим институцијама у обе земље и помоћ држављанима обе земље у комуникацији са представницима државних органа, помоћ при припремама и пријавама за полагање правосудног испита наших држављана у САД. Имајући у виду да је реч о најутицајнијој српској адвокатској асоцијацији ван територије Републике Србије, очекујемо да ће успостављена сарадња допринети не само повезивању адвоката већ и националној повезаности Срба у дијаспори.

 

                                Председник Адвокатске коморе Београда

                                      Југосав Тинтор, адвокат