ПРОМЕНА РЕЖИМА ЗА ПОСЕТЕ У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАД И СИТУАЦИЈЕ ДО КОЈИХ ДОЛАЗИ У ПРИТВОРСКИМ ПРЕДМЕТИМА

ПРОМЕНА РЕЖИМА ЗА ПОСЕТЕ У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАД И СИТУАЦИЈЕ ДО КОЈИХ ДОЛАЗИ У ПРИТВОРСКИМ ПРЕДМЕТИМА                                                              

            Од када је проглашено ванредно стање ограничено је право посете притвореницима, тако што је одређено максимално трајање од 15 минута, уз поседовање заштитних средстава. Посета у трајању од 15 минута не може бити у функцији припреме одбране, јер је прекратка. Обавештавамо Вас да је из разлога спречавања могућег ширења епидемије „COVID – 19“ у пеналним условима, почев од 26.03.2020.год. измењен режим посета притвореницима, како би се ризик од преношења вируса свео на најмању могућу меру.

Имајући у виду да је претпоставка за припрему одбране неометана комуникација браниоца и окривљеног у тзв.“отвореној посети“ у разумном трајању, као и да је приликом ових посета изложеност ризику од преношења вируса највећа, адвокати ће моћи посетити клијента, само ако у наредних 7 дана имају заказано суђење у притворском предмету, али у максималном трајању од 30 минута и уз могућност да у том периоду од седам дана користе право на посету сваког дана. Приликом одласка у посету потребно је имати заштитна средства – маску и рукавице.

Све друге посете у предметима у којима нису заказана суђења или истражне радње у наредних седам дана, адвокати ће моћи обавити као тзв.“затворене посете“ – преко заштитног стакла уз телефонску слушалицу – у максималном трајању од 15 минута. Препоручујемо колегама да у ове посете одлазе само у случајевима када процене да је то заиста неопходно.

Ова измена уведена је након стручне процене потенцијалних ризика по притворенике, имајући у виду актуелну фазу ширења заразе у којој се очекује нагли пораст броја случајева. Измењеним режимом покушава се умањити фреквенција посета на најмањи могући ниво, уз очекивање да овај режим неће трајати дужи временски период.

Овим путем Вас обавештавамо да је уочено да се не одржавају сви главни претреси у притворским предметима. Наиме, уколико поступајући судија спада у неку од тзв. „ризичних група“ (старији од 60 година или хронични здравствени проблеми) и изабере „рад од куће“, претреси у његовим предметима се одлажу. Поред тога, примећено је да долази до одлагања и у притворским предметима са више окривљених у којим број лица у судници увећава ризик од ширења заразе, због чега неке судије одлажу суђења позивајући се на одлуке Владе РС у условима ванредног стања. Како је реч о појединачним случајевима за које је утврђено да нису резултат неке опште одлуке препоручујемо колегама да се појаве у суду, с тим да знају да ће судска стража допустити улазак у зграду само за суђења која ће се тога дана одржати. Оваква ситуација је очекивана јер не постоји механизам који би уредио поступање судија на једнообразан начин, обзиром да се препорука Министарства правде или упутство Високог савета судства препознаје као механизам који доводи у питање судску независност.

АК Београда препоручује колегама које не желе да се доласком у зграду суда излажу ризику да искористе неки од бројних оправданих разлога у оваквим ванредним околностима, као и да колеге које се суоче са проблематичном ситуацијом о томе информишу комору како би могли предузети одговарајуће мере да се узроци таквих ситуација у будућности отклоне.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

ПРОМЕНА РЕЖИМА ЗА ПОСЕТЕ У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ БЕОГРАД И СИТУАЦИЈЕ ДО КОЈИХ ДОЛАЗИ У ПРИТВОРСКИМ ПРЕДМЕТИМА