С А О П Ш Т Е Њ Е

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је приликом израде одлуке Скупштине Адвокатске коморе Београда о обустави рада на територији града Београда број 11262/2021 од 21.12.2021.године,  услед техничке омашке дошло до пропуштања трећег става тачке 1. одлуке који гласи:

„да надлежни државни орган хитно донесе одлуку о замрзавању пореских обавеза у односу на адвокате, а према Уредби о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Сл.гласник РС“, бр.94/2019-испр. и 156/2020) и то на нивоу 2021. године, а у односу на новоуписане адвокате да пореско оптерећење буду на нивоу 2018.године (пре доношења Уредбе), све док се не постигне договор између представника адвокатуре и државе“.

Наведени став представља саставни део одлуке Скупштине Адвокатске коморе Београда о обустави рада на територији града Београда број 11262/2021 од 21.12.2021.године.

 ПРЕДСЕДНИК

 АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Момчило М.Булатовић, адвокат

САОПШТЕЊЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ РАДА