С А О П Ш Т Е Њ Е

САОПШТЕЊЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Адвокатска комора Београда је, на основу одлуке Управног одбора донете на седници одржаној дана 01.02.2022.године, упутила допис Тужилаштву за организовани криминал са захтевом за достављање извештаја о томе да ли је према пок. Драгославу Огњановићу, адвокату из Београда био одређен тајни надзор комуникације и тајно праћење и снимање, те уколико је био одређен, ко је донео наредбу о томе, на чији предлог и због ког кривичног дела.

Поводом наведеног дописа,  Тужилаштво за организовани криминал је обавестио Адвокатску комору Београда да, сходно члану 163. став 2. Законика о кривичном поступку,  једино судија за претходни поступак може обавестити лице према коме је спроведена посебна доказна радња, ако је у току спровођења радње утврђена његова истоветност и ако то не би угрозило могућност вођења поступка, као и да су, сходно члану 165. Законика о кривичном поступку подаци о спровођењу посебних доказних радњи означени одређеним степеном тајности и да би свако поступање супротно овој одредби представљало повреду дужности  чувања тајних података, односно незаконито поступање.

Допис Адвокатске коморе Београда

Допис Тужилаштва за организовани криминал

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА