АНКЕТА „ ОЦЕНА РАДА УПРАВНОГ СУДА  ОД СТРАНЕ АДВОКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да се, у сарадњи са Пројектом „Jaчање владавине права у Србији“ који спроводи GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), спроводи анкета  Оцена рада Управног суда од стране адвоката у Републици Србији“ која има за циљ да се установе недостаци у раду овог суда, а како би се уз подршку наведеног пројекта креирале и спровеле активности усмерене на побољшање његовог рада, постигла његова већа ефикасност и транспарентност у раду.

Имајући у виду да су адвокати препознати као еминентни актери у правосудном циклусу: Комитет министара Савета Европе је истакао суштинску улогу коју адвокати морају да играју у побољшању ефикасности и квалитета судских поступака и, сходно томе, у консолидацији владавине права. Стога је Ваше мишљење од највеће важности за процену квалитета услуге коју пружају судови и драгоцено је за обликовање препорука за побољшање.

 На анкету можете да одговорите  путем линка: https://www.askallo.com/y2vc5yqj/survey.html

Анкета је анонимна и сви одговори ће бити обрађени и коришћени искључиво као смернице за побољшање рада Управног суда Републике Србије. 

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА