ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА  ЗА ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА „БРАНИЧ“

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је Управни одбор Адвокатске коморе Србије на седници одржаној дана 09.04.2022.године донео одлуку о расписивању  конкурса за именовање главног и одговорног уредника  часописа „БРАНИЧ“.

За главног и одговорног уредника може бити изабран адвокат са најмање 10 година рада у адвокатури који познаје издавачку делатност.

Позивају се кандидати за главног и одговорног уредника  да уз пријаву и доказе о испуњавању услова  за именовање доставе и предлог активности  за остварење и спровођење програмске концепције часописа.

Рок за подношење пријаве  за учешће на конкурсу је 30 дана од дана објављивања у дневном листу.

Текст огласа је објављен у дневном листу „Политика “ дана 18.4.2022.године.

Пријаве се подносе  у затвореном коверту на адресу: Адвокатска комора Србије, Дечанска 13, Београд са назнаком „Конкурсна комисија за избор главног и одговорног уредника часописа „Бранич“.

У прилогу се можете упознати са одлуком Управног одбор Адвокатске коморе Србије број 359/2022 од 09.04.2022.године и текстом огласа објављеном у дневном листу „Политика “.

ОДЛУКА

КОНКУРС– ПОЛИТИКА

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА