САОПШТЕЊЕ АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ АДВОКАТА ДЕЈАНА ЛАЗАРЕВИЋА

Адвокатска комора Београда поводом лишења слободне адвоката Дејана Лазаревића даје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

Адвокатска комора Београда  очекује да сви органи који учествују у поступку против адвоката Дејана Лазаревића то чине са максималним поштовањем његовим људских права која му гарантује Законик о кривичном поступку Републике Србије, Устав Републике Србије, Европска конвенција о људским правима и Међународна конвенција о заштити права одбране.

Посебно очекујемо да органи који воде овај поступак поступају са нарочитим опрезом   због могућности  ургожавања професионалне тајне адвоката.

Захтевамо да се надлежни органи уздрже  од било каквих радњи и поступака који би могли угорзити професионалну тајну адвоката.

АДВОКАТСКА КОМОРА БЕОГРАДА

САОПШТЕЊЕ