САОПШТЕЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ПОВОДОМ СЛУЧАЈА ПОК. ВЛАДИМИРА ЦВИЈАНА

С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

Имајући у виду да се у јавности пласирају различите информације везане за пок.Владимира Цвијана, у циљу тачног и потпуног информисања грађана, АК Београда саопштава следеће:

Владимир Цвијан уписан је у именик адвоката АК Београда 07.10.2010.године и активно се бавио адвокатуром током 2011. и 2012.године.

У фебруару 2013.године Владимиру Цвијану је утврђено право на привремени престанак бављења адвокатуром и након тог датума он више никада није био активан адвокат.

У његовом персоналном досијеу налази се адвокатска легитимација коју је адвокат који се не бави адвокатуром дужан да депонује у АК Београда, што је гаранција да исту неће користити

У јулу 2018.године АК Београда је добила информацију да је Владимир Цвијан преминуо од Пореске управе која је упутила захтев АК Београда да јој за именованог достави податке да ли се активно бавио адвокатуром у периоду од 2013. до 05.01.2018.године, када је преминуо.

У августу 2018.године АК Београда је проверила ову информацију тако што је по службеној дужности затражила од Одељења за лична стања грађана и вођење књига Града Београда да јој се достави Извод из Матичне књиге умрлих за Владимира Цвијана. Након достављања оргиналног извода из Матичне књиге умрлих АК Београда је на основу јавне исправе утврдила чињеницу смрти и донела решење о брисању из именика адвоката са даном смрти.

АК Београда тада није располагала податком да је тело Владимира Цвијана пронађено у реци Дунав, нити податком да је рађена обдукција. Све расположиве информације указивале су да је реч о природној смрти, а протек времена од датума смрти релативизовао је питање да ли је то неко претходно био објавио и обесмислио објављивање читуље по протеку седам месеци.

Имајући у виду да Владимир Цвијан није био активан адвокат више од пет година пре тога околност да се за информацију о смрти сазнало по протеку 6 месеци није била неуобичајена.

Дакле, није било никавог разлога за било какву додатну активност адвокатске коморе јер ни једна околност или информација у то време није указивала да је смрт била насиле природе.

Потпуно је другачија перспектива из данашњег времена када сазнање за чињеницу да нико није обавестио јавност да је његов леш пронађен у реци буди сумњу и подразумева истрагу.

Да је ова информација била позната 2018.године свакако би затражили од надлежних органа да будемо упознати са резултатима обдукције како би отклонили сумњу у вези узрока смрти.

Са жаљењем констатујемо да се у јавности покушава креирати слика да је адвокатска комора наводно прикривала смрт сада пок.адвоката Владимира Цвијана. Овакве квалификације представљају злонамерне тврдње које имају за циљ компромитацију рада АК Београда.

 ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

САОПШТЕЊЕ