САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ ЗАХТЕВА ЗА ЊЕГОВУ ОСТАВКУ

С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

                 Допис секретара Љубичановића је класичан памфлет сачињен у функцији самопромоције у оквиру изборне кампање која се захухтава уочи избора у АК Београда заказаних за 08.05.2021.године.

Његов допис није адвокатски већ је политикантски, јер се оставка даје безусловно а не „ковертирано“

                 Након расписивања избора један број чланова Управног одбора АК Београда отпочео је са вештачким генерисањем конфликта у адвокатури, креирајући своју изборну платформу на наводном „сукобу са руководством коморе“, иако су у протекле четири године они били руководство коморе. Уверен сам да адвокати нису наивни и да им неће поверовати да су се баш уочи избора пробудили из зимског сна и уочили мноштво проблема у раду коморе, против којих подижу свој глас. Једном речју, ако су се заиста пробудили из сна након четири године онда нису били ни дорасли функцијама које обављају, а ако лажно представљају да су се пробудили из сна онда је реч о изборној кампањи која не доликује адвокатури.Тврдим да у основи лажних афера леже лични анимозитети и нереалне амбиције појединаца који се покушавају представити адвокатима као опозиција иако сви знају да су они власт.

                      Што се тиче оставке не намеравам да је поднесем, јер је на Скупштини на којој је гласало 1020 адвоката моје име заокружило 760 адвоката, чиме сам стекао пун легитимитет да предводим  адвокатуру Београда. Ако било ко сматра да нешто не радим добро нека иницира мој опозив. Редовну седницу Скупштине АК Београда сам већ сазвао за 05.06.2021.године и спреман сам да се суочим са сваким, па нека адвокати Београда на Скупштини одлуче ко од нас треба да остане, а ко да се повуче.

                      Као председник АК Београда издао сам саопштење којим сам информисао јавност о свим подацима којима АК Београда располаже везано за пок.Цвијана, укључујући и детаље из његовог персоналног досијеа који се односе на упис у именик, мировање адвокатуре и брисање из именика. Поред тога, гостовао сам у више емисија и дао велики број изјава за разне медије, како бих разјаснио детаље овог случаја. Након тога су у комору дошли припадници МУП-а како би службено проверили одређене податке из домена вршења јавних овлашћења коморе, који су већ били јавно саопштени.

                      На основу чл.286.ЗКП полиција је овлашћена да тражи потребна обавештења и да оствари увид у документацију државних органа и правних лица укључујући и АК Београда као имаоца јавних овлашћења. За ове радње полицији није потребна никаква судска наредба нити захтев тужиоца, јер их предузима на основу самог закона у циљу расветљавања основа сумње да је извршено кривично дело. Да је у конкретном случају била затражена фотокопија одређеног документа сачинила би се потврда. Како то није био случај, радницима МУП је саоштено оно што је већ претходно саопштено медијима.

                      У овом поступку нема никаве незаконитости јер сам као законски заступник АК Београда овлашћен да полицији саопштим податке о којим комора води евиденције у оквиру јавних овлашћењ. Тврдња да је овај мој поступак „супротан Кодексу и да сам пољуљао поверење јавности у адвокате који су везани адвокатском тајном“ представља елементарно незнање и замену теза, јер у конкретном случају нисам поступао као адвокат који је дужан да поштује Кодекс и чува адвокатску тајну у неком предмету, већ као председник коморе која врши јавна овлашћења и која је дужна да поштује ЗКП.ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокат

С А О П Ш Т Е Њ Е