LISTA KANDIDATA AK BEOGRADA ZA IZBORE ZAKAZANE ZA 08.05.2021.GODINE

Izborna komisija Advokatske komore Beograda na sednici održanoj dana 29.04.2021.godine, utvrdila je listu kandidata za izbore zakazane za 08.05.2021.godine.

Napomena: Lista kandidata objavljena na ovoj internet stranici ne sadrži jedinistvene matične brojeve građana, saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” br.97/08 od 27.10.2008.godine, 104/09 i dr. Zakon 68/2012 – odluka US i 107/20)

LISTA KANDIDATA