ИЗБОРИ У АК БЕОГРАДА ОДРЖАЋЕ СЕ У СУБОТУ – 08.05.2021. ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 11.00 ЧАСОВА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивамо све адвокате Београда да дођу на изборну скупштину која ће се одржати дана 08.05.2021.године са почетком у 11,00 часова у „Сава Центру”, Милентија Поповића 9.

На изборној скупштини АК Београда биће изабрана 102 представника АК Београда у Скупштини АК Србије и 8 представника АК Београда у Управном одбору АК Србије.

На основу Статута АКБ изборни поступак се одвија читавог дана 08.05.2021.године у 2 фазе:

1) седница скупштине која бира верификациону комисију, доноси одлуке о приговорима на бирачки списак и приговорима на листу кандидата и доноси одлуке о потврђивању коначног бирачког списка и коначне листе канидидата (планирано – од 11,00 до 12,00)

2) гласање у трајању од 8 (осам) сати у континуитету (планирано – од 13,00 до 21,00)

Скупштина је организована уз предузимање свих мера заштите од ширења вируса Ковид 19.

Трајање седнице скупштине биће сведено на минимум, али је за одржавање избора потребан кворум од 350 адвоката у 11,00 часова, због чега позивамо све колеге да се појаве на почетку.

Колеге које из било ког разлога неће бити у могућности да приступе на седницу скупштине у 11,00 позивамо да приступе у периоду од 13,00 до 21,00 како би остварили своје право гласа.

Циљ изборног поступка у АК Београда је да што више адвоката Београда гласа како би наши изабрани представници у органима АК Србије имали што већи представнички легитимитет.

Приликом преузимања гласачког листића презентује се лична карта у циљу идентификације.

Гласа се одмах након преузимања гласачког листића који није дозвољено изности из сале.

Гласа се заокруживањем највише 102 имена на листи канидата на којој се налази 257 имена.

По окончаном гласању приступа се пребројавању гласова на лицу места у континуитету док се не утврде изборни резултати, који се одмах по утврђивању објављују на сајту АК Београда

Поступак гласања и пребројавања гласова биће сниман у континуитету са три видео камере, како би се обезбедило поштовање свих одредби Статута АКБ које уређују изборни поступак.

Поступку гласања и пребројавања гласова могу присуствовати заинтересовани кандидати, као и контролори који су именовани од кандидата у складу са одлуком Изборне комисије.

Поступак пребројавања гласова биће спроведен уз помоћ три документ камере које ће омогућити да гласачки листић који се обраћује буде приказан тако да присутни кандидати и контролори могу пратити рад на пребројавању гласова који ће се спроводити на три пункта, како би се створили услови да изборни резултат буде утврђен у најкраћем могућем времену.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Југослав Тинтор, адвокат

ОБАВЕШТЕЊЕ