ЗАПИСНИК О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА И РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ АК БЕОГРАДА

Поштоване колеге,

На основу чл.43.ст.1.АК Београда Изборна комисија АК Београда објављује Записник о резултатима гласањаи раду Изборне комисије на изборној скупштини одржаној 08.05.2021.године у Сава Центру

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Југослав Тинтор, адвокат

ЗАПИСНИК О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА