САОПШТЕЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е 

Поводом позива АК Србије да све адвокатске коморе у саставу АК Србије доставе своје предлоге за по једног члана Радне групе за израду нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, Управни одбор АК Београда је на својој 95.седници одржаној дана 22.06.2021.године донео следећу одлуку:

-АК Београда неће одређивати свог представника у Радној групи за израду нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, јер би то било у супротности са одлуком одлуком Скупштине АК Београда од 05.06.2021.године

-Осуђујемо сам чин упућивања дописа АК Србије за достављање предлога члана радне групе јер сматрамо да представља увреду за АК Београда, чија је Скупштина поводом овог питања заузела јасан став

-Одлуке Скупштине АК Београда су обавезујуће за све адвокате Београда, тако да ће о понашању адвоката који поступају против одлука Скупштине бити обавештен дисциплински тужилац АК Београда уз захтев за хитно покретање поступака

УПРАВНИ ОДБОР АК БЕОГРАДА