ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА ОД 10.06.2021.годинеЕВИДЕНЦИЈА ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА ОД 10.06.2021.године

Поштоване колегинице и колеге,

У прилогу можете видети евиденцију захтева за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Београда за Седницу  УО АК Београда од  10.06.2021.године. 

ЕВИДЕНЦИЈА 10.06.2021.