САОПШТЕЊЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

С А О П Ш Т Е Њ Е

Скупштина АК Београда је донела одлуку да се споран Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку у целости повуче из јавне расправе, коју одлуку спроводи овај Управни одбор.

Ограђујемо се од Саопштења Управног одбора АК Србије од 10.06.2021.године како у погледу навода везаних за садржину Споразума између Министарства правде и АК Србије од 04.06.2021.год, тако и од става Управног одбора АК Србије да протест дели адвокатуру.

Такође се ограђујемо од тврдње Управног одбора АК Србије да је суштина протеста адвоката Србије против спорног Нацрта закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, заправо обична борба за власт на будућим коморским изборима.

Уместо да уједини адвокатуру у овим тешким тренуцима, Управни одбор АК Србије након истека мандата покушава да дезинформише адвокате Србије и унесе раздор у њихове редове.

УПРАВНИ ОДБОР АК БЕОГРАДА