ОДЛУКА СКУПШТИНЕ АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУПоштоване колеге,

обавештавамо вас да је дана 05.06.2021. године Скупштина АК Београда донела следећу    

  О Д Л У К У

Скупштина Адвокатске коморе Београда захтева да се из јавне расправе повуче Нацрт закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, у целости.

Скупштина Адвокатске коморе Београда сматра да не треба мењати Закон о парничном поступку.

Уколико Министарство правде РС сматра да су измене Закона о парничном поступку потребне, Скупштина Адвокатске коморе Београда захтева да се изради нови Нацрт закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, да се образложи које измене су потребне  и из ког разлога, да се образложе ефекти предложених измена, као и да се формира нова радна група Министарства правде РС у којој ће адвокатура бити адекватно представљена, уз редовно извештавање адвокатуре о раду на изради Нацрта закона о изменама и допинама Закона о парничном поступку.

АК Београда

ОДЛУКА