САОПСТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ АК БЕОГРАДА ПОВОДОМ НАПАДА НА АДВОКАТА ГОРАНА ПЕТРОНИЈЕВИћА И СУДИЈУ НОВИЦУ ПЕКОВИћА

С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

Адвокатска комора Београда наjоштрије осуђује напад групе хулигана на адвоката Горана Петронијевића и судију Новицу Пековића и захтева од органа кривичног гоњења да без одлагања предузму све мере из оквира својих надлежности како би починиоци овог злочина били идентификовани и кривично-правно санкционисани.

  Сматрамо да напад на сваког нашег колегу представља напад на све нас, којим се покушава застрашити адвокатура као самостална и независна професија.

Адвокатска комора Београда је у више наврата указивала јавности на важност спровођења потпуне и делотворне истраге у случајевима напада на адвокате који морају уживати једнаку кривично-правну заштиту као судије и јавни тужиоци.

Овај случај обесног напада групе хулигана на адвоката и судију у сред Београда и наношење тешких телесних повреда представља јасну слику угрожености и адвоката и судија и јавних тужиоца, имајући у виду одговоран посао који обављају у вршењу правде.  

Због тога је неопходно да одговор државе у случајевима оваквих напада буде јасан и да пошаље поруку сваком ко мисли да може напасти неког од нас и проћи некажњено.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

САОПШТЕЊЕ АК БЕОГРАДА