ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да су након укидања ванредног стања, почев од 07.05.2020.године у Вишем суду у Београду на снази:

1)Правила поступања запослених и странака и

2)Одлука о организовању рада након укидања ванредног стања – у оквиру које је препоручено свим судијама Вишег суда у Београду да у предметима у којима се суђења за време ванредног стања нису одржавала, главне претресе и рочишта заказују током јула и августа месеца, како би се надокнадили одложени термини суђења и убрзала доступност правде грађанима, све у циљу поштовања Уставом зајемчених права на суђење у разумном року.

Подсећамо да је АК Београда дана 29.04.2020.године упутила захтев Високом савету судства у којем је поред успостављања нормалног режима рада судова тражила и да се размотри могућност да се избегне период годишњих одмора у августу 2020.године и да се у периоду од маја до септембра успостави континуитет у раду судова како би био отклоњен барем део штетних последица насталих као резултат периода застоја у раду правосуђа који је трајао два месеца

Сматрамо да је Виши суд у Београду добар пример другим судовима како би у периоду јули-август 2020.године могло да се надокнади нешто од пропуштеног.

У прилогу се можете упознати са садржином напред наведених одлука председника Вишег суда у Београду.

Председник АК Београда

Југослав Тинтор, адвокат

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ОДЛУКА