САОПШТЕЊЕ

С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Поводом реаговања г-дина Милоша Вучевића на првостепену пресуду у случају „Лука Београд“, Адвокатска комора Београда подсећа јавност да државни органи и јавне личности не смеју кршити претпоставку невиности и својим коментарима судских одлука у кривичним поступцима који су још у току посредно вршити притисак на суд.

Члан.6. став.2. Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода и члан. 34. став 3. Устава РС гарантује свим грађанима право на правично суђење које подразумева претпоставку невиности – да се свако сматра невиним све док се његова кривица за кривично дело не утврди правоснажном одлуком суда. Члан 3. став 2. Законика и кривичном поступку прописује да су државни органи, средства јавног обавештавања и јавне личности дужни да поштују претпоставку невиности и да својим изјавама о окривљеном, кривичном делу и поступку не повређују права окривљеног.

         Сматрамо да се оваквим изјавама грубо крше права грађана у кривичном поступку, због чега ће Адвокатска комора Београда поднети иницијативу за измену Кривичног закона – да се кршење претпоставке невиности пропише као посебно кривично дело.

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                         АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

                                                                                           Југослав Тинтор, адвокат

ПРИЛОГ