САРАДЊА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА И ” PARAGRAF LEXA”

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је дана 23.11.2018.године АК Београда закључила Уговор о пословној сарадњи са “PARAGRAF LEX” на основу којег је без икаквог трошења новчаних средстава АК Београда омогућено адвокатима Београда:
-да сваки новоуписани адвокат добије бесплатно коришћење правне базе прописа “Paragraf  Lexa” у трајању од 365 дана
-да сваки навоуписани адвокат и адвокатски приправник добије бесплатно коришћење електронског адвокатског роковника “Принципал” до 01.09.2019. године.
-да сваки новоуписани адвокат и адвокатски приправник имају право на попуст од 60% приликом куповине штампане публикације која прати актуелне теме у судској пракси и законодавству Правни комплет (Правник у правосуђу и Правник у привреди)
-да сваки адвокат и адвокатски приправник имају право на попуст од 40% приликом куповине ове штампане публикације Paragraf Lexa.

Председник АК Београда
Југослав Тинтор, адвокат