ДОПИС МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СА ЗАХТЕВОМ ДА СЕ АДВОКАТИМА СТАРИЈИМ ОД 65 ГОДИНА ОМОГУЋИ ОДЛАЗАК У КАНЦЕЛАРИЈЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – Г-ДИНУ НЕБОЈШИ СТЕФАНОВИЋУ

Поштовани г. Стефановићу,

Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији РС (Сл.Гласник РС бр.34/2020)  која је донета на основу Уредбе о мерама за време ванредног стања (Сл.Гласник бр.31/20) забрањено је кретање свим лицима са навршених 65 година живота на територији Града Београда.

Приликом доношења наредбе претпоставњам да се имало у виду 99% случајева у којим лица са навршених 65 година живота остварују право на старосну пензију и не обављају никакву другу делатност, тако да се прописаном забраном ограничава њихова слобода кретања, али се не утиче на друга права ових лица, нити на права трећих лица. Међутим, у Београду живи 659 адвоката са навршених 65 година, који се и даље активно баве адвокатуром. То значи да је донетом наредбом доведено у питање не само слобода кретања ових лица, већ и њихово право на рад, као и права и интереси грађана које заступају.

Одлазак у канцеларију током радног времена је неопходна претпоставка обављања адвокатске делатности, јер на тај начин адвокат прима клијенте, прима пошту, обавља коресподенцију и предузима друге радње у циљу делотворне заштите права и интереса својих клијената. Ускраћивање овој групацији адвоката права да обављају своју делатност у дужем временском периоду неминовно ће резултирати многобројним штетним последицама које ће трпети пре свега грађани које ови адвокати заступају.

 У време када је наредба донета у циљу заштите здравља грађана, опасност од ширења корона вируса је била значајна и очекивало се да ће трајање ограничења бити сведено на неко разумно време.

На дан упућивања овог дописа, на основу мишљења Кризног штаба Владе РС донете су одлуке:

1.дана 26.04.2020.године отворене су пијаце, уз допуштеност рада фризерских салона и теретана

2.дана 28.04.2020.године отворени су паркови и шеталишта, уз допуштеност тренинга на отвореном

3.дана 04.05.2020.године отварају се ресторани и кафићи, уз почетак железничког и друмског саобраћаја

4.дана 08.05.2020.године отварају се тржни центри, уз почетак градског превоза у Београду и Нишу

5.дана 11.05.2020.годоне отварају се вртићи и продужени боравак за чување деце млађе од 12 година

Једина информација која се односи на лица старија од 65 година живота јесте да могу да остваре право на шетњу после 18,00 часова. Ова могућност ништа не значи за 659 адвоката Београда који су старији од 65 година, јер не могу да током радног времена оду у своју канцеларију и обаве послове.

Сматрам да више не постоје оправдани разлози да адвокати старији од 65 година не могу да изађу из стана – у условима када у читавој Србији отпочиње нормално функционисање јер је од стране стручног тима лекара процењено да су се стекли услови за попуштање мера одређених током ванредног стања. Једном речју, када почиње да раде пијаце, ресторани, кафићи и вртићи, када су отворени тржни центри, паркови и шеталишта, нема разлога да ова група адвоката не може отићи до својих канцеларија.

Предлажем да у оквиру својих надлежности предузмете потребне кораке да се у односу на адвокате старије од 65 година успостави посебан режим кретања који би им омогућио да током радног времена могу да у својој канцеларији обављају адвокатске послове којима се и даље активно баве, наравно уз све неопходне мере заштите у складу са препорукама стручњака.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокaт

ДОПИС МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА