УСТАВНИ СУД ЈЕ ОДБАЦИО ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ УПИСНИНЕ У ИМЕНИК АДВОКАТАС  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е 

Адвокатска комора Београда обавештава јавност да је Уставни суд Србије донео одлуку у предмету Уо.104/2015 од 15.10.2020.године којом је одбацио све иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредби чл.1, чл.2. и чл.14. Одлуке о трошковима уписа и накнадама приликом уписа у именик адвоката, именик адвокатских приправника, именик заједничких адвокатских канцеларија и именик адвокатских ортачких друштава број 476-4/2014 од 22.06.2014.годинe .

У протеклом периоду били смо сведоци отвореног залагања једног броја адвоката да ова одлука треба да буде оспорена. Оваква залагања била се мотивисана лукративним побудама јер су желели да креирају правни основ за покретање судских поступака за накнаду штетe против професионалне асоцијације којој сви припадамо. Не упуштајући се у оцену моралне димензије таквих поступака са жаљењем констатујемо да су неке колеге из личних интереса апстраховали штетне последице које оваквим својим поступцима наносе читавој адвокатури.

Одлуком Уставног суда Србије коначно је стављена тачка на свако оспоравање одлуке АК Србије којом је прописана висина накнаде за упис у именик адвоката и успостављено разликовање између кандидата који су током приправничког стажа стицали професионално искуство у адвокатури и кандидата који су стицали професионално искуство ван адвокатуре.

Једном речју, одбрањено је правило да само адвокатски приправници могу поднети молбу за умањење накнаде за упис у именик адвоката и платити уписнину 500 еура уместо 4.000 еура.

Адвокатска комора Београда сматра да је ово још једна значајна победа адвокатуре у доследном залагању за циљеве прописане Статутом, међу којима је и принцип обнављања адвокатуре из реда сопственог приправништва како би се очувала виталност наше професије.

 ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокат

Саопштење АК Београда 19.10.2020