ПОЗИВ АК ВОЈВОДИНЕ ЗА УЧЕШЋЕ У АНКЕТНОМ ИСТРАЖИВАЊУ

Поштоване колеге,
Обавештавамо Вас да је Адвокатска комора Војводине оформила Комисију за праћење права задржаних и притворених лица. У оквиру задатака који су јој поверени, комисија је отпочела свеобухватно истраживање на тему делотворности жалбе на решење о задржавању из члана 294 ЗКП-а.
Истраживање које спроводи комисија обухвата две врсте података:
1) Статистику свих судова у Републици Србији о томе колики број жалби на решења о задржавању је изјављен током прошле године као и колики број тако изјављених жалби је усвојен;
2) Упитник упућен адвокатима са циљем да се кроз тај упитник прикупе ставови и искуства адвоката у погледу начина на који у пракси функционише одлучивање о задржавању осумњиченог.

„Позивамо све колеге да узму учешћа у анкетном истраживању АКВ о делотворности жалбе на решење о задржавању. Анкету која траје мање од 5 минута можете попунити кликом на линк: https://www.surveymonkey.com/r/JQ7XW6G

Адвокатска комора Београда