ЗАХТЕВ АК БЕОГРАДА ДА СЕ ЕКОНОМСКЕ МЕРЕ ВЛАДЕ РС ПРИМЕНЕ НА СВЕ АДВОКАТЕ – ОДОБРЕЊЕМ СУБВЕНЦИЈЕ ОД 30.000,00 ДИНАРА СВАКОМ АДВОКАТУ

Поштоване колеге,

Дана 18.03.2020. године АК Београда се обратила Државном секретару Министарства финансија са захтевом за преиспитивање оправданости пореског задужења адвоката током трајања ванредног стања, имајући у виду објективну немогућност адвоката да током овог периода раде и зараде.

Дана 31.03.2020. године АК Београда се обратила Министру финансија са захтевом да у оквиру пакета економских мера за санацију последица ванредног стања, предложи Влади Републике Србије мере које би се односиле и на адвокате, јер правосуђе током ванредног стања не функционише.

У комуникацији са Министарством финансија, АК Београда је истакла да најављени пакет економских мера за заштиту предузентника од последица ванредног стања који укључује и субвенције у износу од 30.000,00 динара месечно, мора бити одобрен и свим адвокатима, независно од тога да ли су у систему паушалног опорезивања, систему пословних књига или у систему ПДВ-а, јер су сви адвокати у условима ванредног стања економски угрожени – без могућности да у ванредним околностима редовно обављају своју професионалну делатност и да остварују приходе неопходне за егзистенцију.

Сматрамо да би се овим мерама ублажиле штетне последице ванредног стања у односу на сваког адвоката и обезбедиле елементарне претпоставке за егзистенцију адвоката у периоду током којег су због мера ванредног стања објективно онемогућени да се баве адвокатуром.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат