ЗАХТЕВ КОЈЕ ЈЕ АК БЕОГРАДА УПУТИЛА JP „ПОШТА СРБИЈА“ И МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ЗАХТЕВ КОЈЕ ЈЕ АК БЕОГРАДА УПУТИЛА JP „ПОШТА СРБИЈА“ И МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Поштоване колеге,

У прилогу се можете упознати са захтевом које је АК Београда упутила ЈП „Поште Србија“ и Министарству за трговину, туризам и телекомуникације РС како више не би долазило до ненајављених промена у режиму рада ЈП „ПоштеСрбије“ са захтевом да се свака будућа промена у режиму рада објави на примерени начин у средствима јавног информисања барем један дан раније како би адвокати и грађани прилагодили своје поступање у односу на новонасталу ситуацију. На овај начин би се избегла непредвидивост због које долази до пропуштања рокова и ненадокнадиве штете, коју ни адвокати, ни грађани које заступају нису дужни да сносе.

Председник АК Београда

Југослав Тинтор, адвокат

ЗАХТЕВ КОЈЕ ЈЕ АК БЕОГРАДА УПУТИЛА МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ЗАХТЕВ КОЈЕ ЈЕ АК БЕОГРАДА УПУТИЛА JP „ПОШТА СРБИЈА“