ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ AK СРБИЈЕ И AK БЕОГРАДА ПОВОДОМ САСТАНКА ОДРЖАНОГ 16.03.2020. ГОДИНЕ У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је данас одржан састанак у Министарству правде који је био консултативне природе. Састанку су поред председника АК Србије и председника АК Београда, присуствовали државни секретар и сви помоћници министра правде, представници Врховног касационог суда и Републичког јавног тужилаштва, председници апелационих судова и апелациони јавни тужиоци, директор управе за извршење кривичних санкције, председници Јавнобележничке коморе и Коморе јавних извршитеља, као и директор Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“.

Имајући у виду допис АК Србије упућен Министарству правде РС 13.03.2020.године и Одлуку о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020.године, представници адвокатуре изнели су аргументацију да је неопходно донети јединствену препоруку којом ће се утврдити начин функционисања правосуђа у условима ванредног стања.

Став адвокатуре је да активности у оквиру правосуђа треба свести на минимум, како би се умањила опасност од ширења вируса „COVID-19“ и заштитили животи и здравље адвоката и свих других грађана.

Аргументацију и став адвокатуре подржала је и директорка Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“.

Након завршеног састанка саопштено је да ће Министарство правде најкасније сутра, донети препоруку на основу које ће Високи савет судства и Републичко јавно тужилаштво прецизно уредити редукцију рада свих судова и јавних тужилаштава у Републици Србији, уз обезбеђен минимум процеса рада.

Одмах по доношењу препоруке, адвокатска комора ће обавестити све своје чланове.

У зависности од садржине препоруке, адвокатска комора ће проценити да ли је неопходно предузети и додатне мере у циљу заштите интереса адвокатуре.

Председник АК Србије – Виктор Гостиљац, адвокат

Председник АК Београда – Југослав Тинтор, адвокат

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ