ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ РАДА АК БЕОГРАДА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ,

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ АК БЕОГРАДА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА РАДИТИ СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ ОД 08.00 ДО 16.00 ЧАСОВА

У НАВЕДЕНОМ ВРЕМЕНУ МОГУЋЕ ЈЕ ПОЗВАТИ АКБ ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

ОПШТА СЛУЖБА ЋЕ БИТИ ДОСТУПНА ЗА ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА 011/ 3239-805  И  3239-846 И Е-МАИЛА  office@akb.org.rs

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА ЋЕ БИТИ ДОСТУПНА ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА  011/3237-082 И Е- МАИЛА  akb.racunovodstvo@gmail.com

У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ АК  БЕОГРАДА ЋЕ РАДИТИ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА МОГУЋЕ ЈЕ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ Е-МАИЛА  office@akb.org.rs  ИЛИ  ПУТЕМ ПОШТЕ

ПРЕУЗИМАЊЕ ПОТВРДА И РЕШЕЊА ВРШИЋЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ  Е-МАИЛА ИЛИ ПОШТОМ (УКОЛИКО АДВОКАТ ТО НАЗНАЧИ У ЗАХТЕВУ)

ВАН НАВЕДЕНОГ ВРЕМЕНА МОГУЋЕ ЈЕ ПОЗВАТИ АКБ ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

НА ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОН АК БЕОГРАДА:  065-3239-846

У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂЕЊА НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА АК БЕОГРАД

И ЕФЕКТИВНЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА

ЗАПОСЛЕНИХ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ  

УЛАЗАК У ПРОСТОРИЈЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА    

НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

БРОЈЕВИ РАЧУНА НА КОЈЕ СЕ ВРШЕ УПЛАТЕ МАТЕРИЈАЛНИХ ОБАВЕЗА:

УПЛАТА ЧЛАНАРИНЕ НА РАЧУН: 200-2359850101862-45  

УПЛАТА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ НА РАЧУН:  200-2911931301033-43

УПЛАТА ОСИГУРАЊА НА РАЧУН: 200-2359850101862-45 

УПЛАТА УПИСНИНЕ НА РАЧУН:  200-2359850101862-45

УПЛАТА ЗА АДВОКАТСКИ ИСПИТ НА РАЧУН:  200-2359850101862-45 

У ПОЗИВ НА БРОЈ УПИСАТИ БРОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ (осим за адв.испит)

ПРЕДСЕДНИК АК БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ОБАВЕШЕЊЕ -ОПШТА СЛУЖБА АКБ

ОБАВЕШЕЊЕ -ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ АКБ