ЗАПИСНИК О РЕЗУЛТАТИМА ГЛАСАЊА И РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА ВАНРЕДНОЈ ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ АК БЕОГРАДА ОДРЖАНОЈ ДАНА 23.10.2021. ГОДИНЕ

Поштоване колеге,

У прилогу се можете упознати са записником о резултатима гласања и раду Изборне комисије на утврђивању резултата гласања на Ванредној изборној Скупштини Адвокатске коморе Београда, одржаној дана 23.10.2021.године, у амфитеатру 5. Правног факултета Универзитета у Београду.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА АК БЕОГРАДА

ЗАПИСНИК