РЕШЕЊЕ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА БРОЈ 9513/2021 ОД 01.11.2021.ГОДИНЕ

Поштоване колеге,

у прилогу се можете упознати са решењем Верификационе комисије Адвокатске коморе Београда број 9513/2021 од 01.11.2021.године,  којим се потврђују мандати носилаца функција и чланова органа Адвокатске коморе Београда који су изабрани на Ванредној изборној скупштини Адвокатске коморе Београда која је одржана 23.10.2021.године

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

РЕШЕЊЕ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ