ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ЗБОРА СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 16.05.2023. ГОДИНЕ У 18,30 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ ЗБОРА СЕКЦИЈЕ МЛАДИХ АДВОКАТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 16.05.2023. ГОДИНЕ У 18,30 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА са следећим дневним редом:

– Начин избора, састав изборне комисије и начина спровођења изборног збора Секције,

– Избор Председника Секције,

– Избор Потпредседника Секције,

– Избор Извршног одбора Секције,

– Разно.

Молимо заинтересоване да доставе кандидатуре за Председника Секције, Потпредседника Секције и чланове Извршног одбора Секције најкасније до 15.05.2023. године.