ИНФОРМАЦИЈА О ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ЗА РАД АДВОКАТА

Сарадња са Окружним затвором у Београду – уређивање чекаонице за адвокате

Одржан је састанак са управником Окружног затвора у Београду на којем је договорено да ће се омогућити заказивање посета емаилом у Посебној притворској јединици – Устаничка 29, као и да ће бити уведена могућност отказивања заказаних посета преко посебног броја телефона. На састанку је договорено да се чекаоница за адвокате окречи и да се замене сијалице, што је већ реализовано, као и да АК Београда обезбеди додатне столице за седење, поправи клима уређаје и телевизор, што ће бити реализовано у најкраћем року. На састанку је покренуто питање да се код посета адвоката допусти непосредна предаја писане одбране и правног лека притворенику – без посебног одобрења суда, што је наишло на разумевање управника који је преузео на себе да поводом предлога прибави сагласност надлежног судије за извршење Вишег суда у Београду. На крају је договорено и да се проблем са бравама на ормарићима реши тако што би се поставила једна камера за надзор ормарића која би омогућила безбедно остављање торби без закључавања.

Сарадња са Вишим судом у Београду – рачунар са штампачем за потребе адвоката

Одржани су састанци са председником Вишег суда у Београду и са Вишим тужиоцем у Београду на којима је договорено одржавање редовних месечних састанака поводом питања од значаја за рад адвоката. Предложено је да се измени досадашња пракса према којој тужиоци улазе у судницу пре адвоката, јер се на тај начин ствара лоша слика симбиозе суда и тужилаштва која не би требала да постоји у условима страначког поступка. Предлог је наишао на разумевање тако да је договорено да се ово питање изнесе на судском и тужилачком колегијуму – на основу чијих одлука би могла бити усаглашена пракса, што би послало јасну порука и другим судовима. Са председником Вишег суда је договорено да АК Београда унесе у просторију за разгледање списа која се налази на петом спрату – компијутер, штампач и папир како би се успоставио пункт за адвокате на којем би могли да напишу и одштампају поднеске у хитним ситуацијама. Поред тога, предложено је да се измени пракса око заказивања увида у списе путем телефона дан раније од 13-14 часова. Прихваћен је предлог да се уведе заказивање увида у списе дан раније путем емаила у периоду 08,00 – 14,00, као и да се размотри могућност увођења пункта за хитне случајеве када је увид неопходан моментално. Вишем тужиоцу је предложена могућност да АК Београда сноси трошкове изнајмљивања додатног фотокопир апарата, уколико би то омогућило бољу динамику фотокопирања списа у истрази.

Сарадња са Прекршајним судом у Београду – просторија за увид адвоката у списе

Одржани су састанци са председником Прекршајног суда у Београду и са председницом Прекршајног апелационог суда у Београду, на којим је договорено одржавање редовних месечних састанака поводом питања од значаја за рад адвоката. Прихваћен је предлог да се обезбеди једна просторија у прекршајном суду која би била намењена за увид у списе од стране адвоката, а АК Београда је изразила спремност да ову просторију опреми. Проблематизовано је ограничавање увида у списе само на један дан у недељи и само на кратак временски период, као и начин заказивања саслушања који не оставља могућност адвокатима да планирају радно време. Председник прекршајног суда је пружио уверавање да ће иницирати ревидирање овакве праксе.

Прилог: ИНФОРМАЦИЈА О ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ЗА РАД АДВОКАТА

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Југослав Тинтор, адвокат