ИНФОРМАЦИЈА О ПРОМЕНАМА У ФУНКЦИОНИСАЊУ КОМОРЕ

Телефон за случај хапшења адвоката, претреса канцеларије и за хитне ситуације

Након лишења слободе колеге у вршењу адвокатске службе и правовремене реакције АК Београда којом је указано да је прекршен чл.35.Закона о адвокатури (који прописује да адвокат не може бити лишен слободе без одлуке суда), уочена је потреба да се унапреди комуникација између коморе и адвоката у оваквим инцидентиним ситуацијама. Због тога је Управни одбор увео ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОН 065-3239-846 на који ће се 24 сата дневно / 7 дана у недељи, јављати неко од чланова УО, како би у ситуацији када адвоката лишавају слободе или када се адвокат налази у ситуацији да му је реакција коморе неопходна – уследило поступање органа коморе правовремено и без одлагања – како у ноћним сатима, тако и у дане викенда и државних празника. Верујемо да ћемо да овај начин успоставити код адвоката осећај сигурности да се у сваком моменту могу ослонити на савет и другу врсту подршке свог професионалног удружења.

 

Сарадња са ОЕБСом – кол центар адвокатске коморе за постављање бранилаца

Одржан је састанак са представницима ОЕБС-а на којем је договорено да ће у пројекту увођења кол центра адвокатске коморе за постављање бранилаца по службеној дужности за два месеца бити окончана израда софтверске апликације која ће обезбедити техничке претпоставке да судови, тужилаштва и МУП приликом одређивања бранилаца по службеној дужности морају позивати исти број телефона кол центра.ОЕБС ће сносити трошкове апликације и централе, а АК Београда трошкове рада оператера – који би на основу стриктног поштовања редоследа на листи успостављао везу између органа поступка и адвоката који се поставља. Они ће размењивати податке у отвореној телефонској вези, сваки позив ће бити снимљен и сачуван ради контроле, а подаци о свим поставњеним браниоцима ће бити транспарентни, као и подаци ко је био позиван и када али се није јавио – о чему би постојао траг у систему. На овај начин ће се отклонити узрок корупције – непосредна веза органа поступка и адвоката који се поставња, што ће успоставити транспарентан и правичан систем у коме ће подаци бити јавни и проверљиви

 

Формирани су стручни тимови – позивамо адвокате да се укључе у рад коморе

Управни одбор АК Београда је донео одлуку да се унапреди функционисање коморе тако што ће се у рад на заштити интереса професије укључити што већи број адвоката. Због тога су формирани стручни тимови АК Београда за поједина питања и то: Комисија за контролу законитости пружања правне помоћи, Комисија за унапређење система осигурања адвоката и формирање фондова, Комисија за унапређење односа са судовима и другим државним органима, Комисија за реформисање система службене одбране, Комисија за порески положај адвоката, Комисија за бесплатну правну помоћ, Комисија за континуирану едукацију адвоката и адвокатских приправника, Комисије за праћење прописа из области кривичног права, из области грађанског права и из области привредног права, Комисија за анализу прописа који уређују адвокатуру и Комисија за унапређење угледа адвокатуре. Рад стручних тимова организоваће по један члан УО који ће износити предлоге тима на седнице УО ради заузимања званичних ставова коморе. На овај начин ће се направити искорак у организацији рада па позивамо све заинтересоване адвокате да се пријаве у рад стручних тимова и укључе у рад АК Београда.

Прилог: ИНФОРМАЦИЈА О ПРОМЕНАМА У ФУНКЦИОНИСАЊУ КОМОРЕ

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат