ИЗБОРИ ЗА НОСИОЦЕ ФУНКЦИЈА И ЧЛАНОВЕ ОРГАНА АК СРБИЈЕ ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОДУ 2021-2025

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да је АК Србије расписала изборе за носиоце функција и чланове органа за мандатни период 2021-2025.

Скупштину АК Србије чиниће укупно 220 представника од којих ће 102 представника бити из АК Београда.

Избор за представнике АК Београда у Скупштини АК Србије и за чланове Управног одбора АК Србије из АК Београда спровешће се на Изборној скупштини АК Београда која је сазвана за 08.05.2021.године.

Поступак кандидовања и избора представника у Скупштини АК Србије и чланова Управног одбора АК Србије из АК Београда спровешће Изборна комисија АК Београда која ће позвати све заинтересоване адвокате Београда да се кандидују за представнике у Скупштини АК Србије, при чему првих осам кандидата који на изборима за представнике у Скупштини АК Србије добију највећи број гласова – постају чланови Управног одбора АК Србије.

Овим путем позивамо све заинтересоване адвокате Београда да се најкасније до 13.04.2021.године кандидују у изборном поступку за носиоце функција и чланове органа АК Србије и то:

-Потпредседника АК Србије
-једног члана Наџорног одбора АК Србије из АК Београда
-Дисциплинског тужиоца АК Србије
-два заменика Дисциплинског тужиоца АК Србије из АК Београда
-Председника Дисциплинског суда АК Србије
-Заменика председника Дисциплинског суда АК Србије
-шеснаест судија Дисциплинског суда АК Србије
-једног изборног члана Савета АК Србије

Избор носилаца функција и чланова органа АК Србије спровешће се на Изборној скупштини АК Србије која ће се одржати након конституисања Скупштине АК Србије новог сазива у мандату 2021-2025.године

Сви заинтересовани адвокати Београда могу се упознати са детаљима изборног поступка у АК Србије преко линка:

https://aks.org.rs/sr_lat/izborni-postupak-za-mandat-2021-2025/