ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА- ИСПИТНИ РОК ФЕБРУАР 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА- ИСПИТНИ РОК ФЕБРУАР 2019.
Обавештавамо све заинтересоване кандидате за полагање адвокатског испита да је термин одржавања адвокатског испита пред комисијом Адвокатске коморе Београда у ФЕБРУАРСКОМ испитном року заказан за ПОНЕДЕЉАК 25.02.2019.године у 15,00 часова.
Молимо Вас да Ваше захтеве за полагање адвокатског испита са следећом документацијом доставите најкасније до ЧЕТВРТКА 21.02.2019. године. до 14.00 часова
Документа неопходна за пријаву адвокатског испита :
– захтев за пријаву адв.испита (у слободној форми )
– оверена фотокопија дипломе правног факултета /уверења о дипломирању на правном факултету (не старије од 3 месеца)
-оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту ( не старије од 3 месеца)
-фотокопија личне карте без чипа односно извод из чипа личне карте, уколико поседује чип
– доказ о уплати накнаде за полагање адвокатског испита ( висина накнаде за полагање адв.испита износи 15.600 динара за прво полагање, за накнадно полагање 5.850 динара, уплата се врши на пословни рачун Адвокатске коморе Београда 200-2359850101862-45 )
НАПОМЕНА:
Правни извори за питања из испитне области ПРОПИСИ О АДВОКАТУРИ су :

 1. Устав Републике Србје („Службени гласник РС“ 98/2006)
 2. Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ 31/2011 и 24/2012 ОУС ) објављен на сајту АКБ;
 3. нови Статут Адвокатске коморе Београда („Сл. лист града Београда“ 37/2018) објављен на сајту Адвокатске коморе Београда ;
 4. Статут Адвокатске коморе Србије („ Сл. гласник РС“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) објављен на сајту Адвокатске коморе Србије ;
 5. Универзална декларација Уједињених нација о људским правима ;
 6. Конвенција за заштиту људских права и основних слобода ( Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, „Службени лист СЦГ – Међународни уговори ) ;
 7. Међународни пакт о грађанским и политичким правима ( Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима „Службени лист СФРЈ“ 7/1971 ) ;
 8. Основни принципи о улози адвоката, усвојени на Осмом конгресу Уједињених нација о превенцији криминала и поступању са учиниоцима кривичних дела, одржаних у Хавани од 27.08. до 07.09.1990.г.
 • правни извори из тачке 5, 6, 7 и 8, објављени су на сајту Адвокатске коморе Србије ;
  Правни извори за питања из испитне области ЕТИКЕ АДВОКАТА су :
 1. Кодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 ) који је објављен на сајту Адвокатске коморе Београда;
 2. Кодекс професиналне етике адвоката Европске уније, усвојен на пленарној седници Савета адвокатских комора Европске уније (ЦЦБЕ) 28.10.1998.г. а допуњен на пленарним седницама одржаним 28.10.1998.г. 06.10.2002.г. и 19.05.2006.г.;
 3. Препорука Комитета министара Савета Европе од 25.10.2000.г. (2000) 21, под називом „Слобода . обављања адвокатске професије“;
 4. Међународна конвенција о заштити права одбране, донета и депонована у Адвокатској комори Париза 26.06.1987.г. којој је Савез републичких и покрајинских адвокатских комора Југославије, као правни претходник Адвокатске коморе Србије, приступио у Новом Саду 25.03.1995.г.;
 5. Принципи понашања у адвокатури усвојени 28.05.2011.г. од стране Међународне адвокатске коморе ( ИБА) ;
  • правни извори из тачке 2,3,4 и 5 објављени су на сајту Адвокатске коморе Србије ;
  Правни извори за питања из области АДВОКАТСКА ТАРИФА су :
 6. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката („Сл.гласник РС“ 121/2012 );
 7. Кодекс професиналне етике адвоката ( „Сл.гласник РС“ 27/2012 ) ;
  • правни извори из тачке 1 и 2 објављени су на на сајту Адвокатске коморе Београда ;
  У ПРИЛОГУ ОВОГ ОБАВЕШТЕЊА НАЛАЗИ СЕ ПРАВИЛНИК О АДВОКАТСКОМ ИСПИТУ
  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
  ЗА АДВОКАТСКИ ИСПИТ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА Др Вељко Делибашић, адвокат

ПРАВИЛНИК