ПОЧЕТАК РАДА КОЛ ЦЕНТРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ БРАНИЛАЦА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

Поштоване колеге,

обавештавамо вас да је након потписивања Протокола о размени података у поступку постављења браниоца по службеној дужности који је потписан између Министарства правде, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужиоца и Адвокатске коморе Србије, предузела све неопходне мере за успостављање ефикасног и одрживог Кол центра Адвокатске коморе Србије за додељивање бранилаца по службеној дужности, изабрала специјализовану агенцију која пружа услуге размене информације путем кол центара, набавила потребну опрему, сачињено је одговарајуће софтверско решење, извршена обука оператера који ће бити ангажовани за рад у Кол центру и извршене техничке пробе оперативног система.

Кол центар Адвокатске коморе Србије за додељивање бранилаца по службеној дужности ПОЧИЊЕ са радом У ПОНЕДЕЉАК 18.02.2019. У 7:00 САТИ. Кол центар Адвокатске коморе Србије ће радити 24 сата свих дана у години.

Број телефона Кол центра Адвокатске коморе Србије за додељивање бранилаца по службеној дужности је 011/4022030.

Процедура за додељивање бранилаца по службеној дужности је следећа:

  • Овлашћено лице надлежног органа позива телефон Кол центра 011/4022030 и оператеру (агенту) који се јавља са поруком „Добили сте Кол центар Адвокатске коморе Србије за додељивање бранилаца по службеној дужности, моје име је _____“ саопштава следеће податке: назив позиваоца (органа – суд, јавно тужилаштво, организациона јединица МУП-а), име овлашћеног лица (председник суда, поступајући јавни тужилац/заменик јавног тужиоца, поступајући полицијски службени), број предмета за који се тражи бранилац по службеној дужности и потребно време доласка браниоца,
  • Позивалац остаје у телефонској вези са оператером све до добијања имена браниоца по службеној дужности посредством апликације и кол центра,
  • Оператер добијене податке уноси у апликацију, осим података о потребном времену доласка и систем аутоматски позива првог наредног адвоката на листи бранилаца по службеној дужности која се односи на територијалну надлежност органа позиваоца,
  • Апликација – систем позив адвокату упућује два пута (оба пута телефон звони 9 пута),
  • Уколико се након другог циклуса позивања позвани адвокат не јави, апликација – систем аутоматски позива наредног адвоката на одговарајућој листи  бранилаца по службеној дужности,
  • Када оператер успостави везу са адвокатом саопштава му податке који су унети у апликацију (назив органа, име овлашћеног лица – поступајућег лица, број предмета) и информацију о очекиваном времену јављања. Оператер не саопштава име осумњиченог/окривљеног лица нити кривично дело које се ставља на терет,
  • Уколико адвокат не прихвати одбрану по службеној дужности, оператер у апликацију уноси „не прихвата“ и наводи кратак разлог не прихватања одбране по службеној дужности,
  • Уколико адвокат прихвати одбрану по службеној дужности, приликом прихвата адвокат даје потврђено време доласка, након чега оператер саопштава позиваоцу: име и презиме адвоката, потврђено време доласка (ако је време доласка адвоката потврђено и од стране позиваоца) и даје контакт телефон адвоката,
  • Након потврде – прихватања одбране по службеној дужности оператер од позиваоца узима контакт телефон и саопштава га ангажованом адвокату са потврђеним временом доласка и у апликацију уноси „прихваћено“,
  • Сви телефонски разговори се снимају.

На бази података унетих у апликацију могуће је претраживање података и сачињавање статистичких извештаја по адвокату, органу који је именовао браниоца по службеној дужности, као и добијање података о свим именовањима/постављењима бранилаца по службеној дужности на дневном/месечном/годишњем нивоу.

Упите везане за претраживање података у апликацији Кол центра и статистичке податке могу да постављају адвокати, адвокатске коморе, надлежни органи (суд, јавно тужилаштво, МУП) путем слања мејла на адресу Адвокатске коморе Србије  office@aks.org.rs

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије ће све измене у достављеним листама бранилаца по службеној дужности за своју територију достављати писмено једном месечно 25-тог дана у месецу.

Са поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

https://akb.org.rs/wp-content/uploads/2019/02/ADV.KOMORE-POČETAK-RADA-KOL-CENTRA-AKS-18.02.2019.pdf