ПРОМЕНА РЕЖИМА ЗА ПОСЕТЕ У СВИМ ЗАТВОРИМА У СРБИЈИ

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да јеу циљу спречавања могућег ширења епидемије „COVID – 19″ у пеналним условима, у складу са препорукама које је дао Институ за јавно здравље Србије др.Милан Јовановић Батут и Инфективна клиника КЦ Србије, Наредбом Директора Управе за извршење кривичних санкција од 30.03.2020.године наложено да се у наредних 14 дана забране све посете осуђеним лицима у свим Казнено поправним заводима у Србији.

Овом наредбом је одређено да адвокати имају право на посете својим клијентима у притвору само ако у наредних 7 дана имају заказано суђење у притворском предмету, али у максималном трајању од 30 минута и уз могућност да у том периоду од седам дана користе право на посету сваког дана у циљу припреме одбране.

Приликом одласка у посету притворенику потребно је имати заштитна средства (заштитну маску и рукавице) с тим што ће се посета спроводити уз пуне мере заштите које подразумевају стаклену или другу провидну баријеру између саговорника.

Овом наредбом обавезани су управници да притвореним лицима обезбеде услове да обаве телефонске разговоре са родбином и браниоцем.

Овом наредбом обавезани су управници да осуђеним лицима омогуће максимално коришћење телефонских говорница.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

ПРОМЕНА РЕЖИМА ЗА ПОСЕТЕ У СВИМ ЗАТВОРИМА У СРБИЈИ