УПРАВНИ ОДБОР AK BEOGRADA JE ДОНЕО ОДЛУКУ ДА СЕ СВИ ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ОБЈАВЉУЈУ

Управни одбор АКБ је на седници одржаној 07.12.2020.године донео одлуку да се сви записници са седница Управног одбора АКБ објављују на веб сајту АК Београда након анонимизације података у складу са Законом о заштити података о личности.

Ова одлука представља значајан искорак у правцу боље информисаности адвоката и веће транспарентности у раду органа коморе, јер се свим заинтересованим колегама пружа могућност да сазнају која питања се претресају на седницама УО и које одлуке се доносе.

Верујемо да ће се на овај начин отклонити могућност за манипулације на основу лажних информација о раду органа коморе и да ће се ојачати заједништво адвоката Београда у оквиру професионалне асоцијације којој припадамо.

У прилогу се можете упознати са одлуком Управног одбора АК Београда број 9819/2020 од 07.12.2020.године.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат


ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА АКБ