УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА АДВОКАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ЛИСТИ КОЛ ЦЕНТРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА АДВОКАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ЛИСТИ КОЛ ЦЕНТРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Обавештавамо адвокате да у условима ванредног стања долази до проблема у раду кол центра јер значајан број адвоката не може да прихвати одбрану по службеној дужности или због тога што су старији од 65 година и мора да поштују општу забрану изласка из стана или због тога што имају хронично здравствено обољење или због тога што су родитељи деце млађе од 12 година или због тога што не желе да се излаже ризику од вируса „COVID-19“.

Имајући у виду овакво стање ствари, оператерима је потребно значајно више времена него уобичајено да би одговорили на позив за постављење браниоца, при чему током трајања позивања 4 или 5 адвоката који не прихватају позиве за службене одбране, да би дошли до једног адвоката који пристаје да се одазове на позив, телефони кол центра су заузети за све друге органе поступка који покушавају да их позову у том времену.

Насталу ситуацију решаваћемо тако што ће се повећати број оператера за 30% како би Кол центар у новонасталим околностима могао да савлада количину позива у ситуацији када пет пута мање адвоката који се налазе на листи бранилаца по службеној дужности прихвата да се одазову него у редовним околностима, што све значајно успорава рад системе.

У циљу очувања функционалности система кол центра адвокатске коморе и неопходне динамике рада система, АК Београда позива све адвокате који због тога:

-што су старији од 65 година и мора да поштује општу забрану изласка из стана,

-што имају хронична или акутна здравствена обољења,

-што су родитељи малолетне деце коју не могу да остављају саме код куће,

-што не желе да се излажу ризику од вируса „COVID-19“

ПА НЕ МОГУ ИЛИ НЕ ЖЕЛЕ ДА ПРИХВАТАЈУ ПОЗИВ ЗА СЛУЖБЕНЕ ОДБРАНЕ

ДА СЕ НЕ ЈАВЉАЈУ НА ТЕЛЕФОН КАДА ВИДЕ ПОЗИВ КОЛ ЦЕНТРА 011-4022-030

ОВИМ БИ СЕ УБРЗАЛА ДИНАМИКА СИСТЕМА – СКРАТИЛО ПОТРЕБНО ВРЕМЕ ЗА ДОДЕЛУ БРАНИОЦА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

МОЛИМО КОЛЕГЕ ДА НА ОВАЈ НАЧИН ИЗРАЗЕ СОЛИДАРНОСТ СА КОЛЕГАМА КОЈИ МОГУ И ЖЕЛЕ ДА ПРИХВАТАЈУ ПОЗИВЕ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

            Циљ свих нас требало би да буде да заштитимо од компромитације систем кол центра адвокатске коморе, како полиција и тужилашптво не би постављали браиоце по службеној дужности мимо кол центра уз изговор да је ванредно стање и да због великог броја хапшења не могу да чекају толико дуго да би им кол центар адвокатске коморе доделио браниоца. Због тога молимо све адвокате да будемо колегијални и да заједнички сачувамо интересе адвокатуре као професије у овим ванредним околностима.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

 Југослав Тинтор, адвокaт

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА АДВОКАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ЛИСТИ КОЛ ЦЕНТРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ