УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА АДВОКАТА ЗА ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА АДВОКАТА ЗА ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

Обавештавамо адвокате да су дужни да поштују забрану кретања у време полицијског часа, као и да је у односу на адвокате успостављена слобода кретања за време полицијског часа и утврђен посебан режим који не подразумева издавање писаних исправа за кретање од стране МУП-а када обављају своју професионалну делатност на основу позива да приступе у просторије органа кривичног гоњења ради одбране неког конкретног лица лишеног слободе.

Када адвокат у време полицијског часа прими телефонски позив посредством Кол центра адвокатске коморе ради ангажовања у својству браниоца по службеној дужности од стране суда, јавног тужиоца или полиције (у даљем тексту:орган поступка) или када прими телефонски позив као изабрани бранилац осумњиченог,неопходно је да

-пре поласка у просторије органа поступка позове телефон 192, ступи у контакт са територијално надлежном организационом јединицом полиције на чијем подручју се налази орган поступка и наведе своје име и презиме, број адвокатске легитимације, разлог ангажовања и адресу са које ће кренути у просторије органа поступка као и сам начин доласка (пешице, возилом и сл);

-у случају да адвокат нема сопствено возило биће му обезбеђен превоз од стране МУП

-у случају доласка пешице или сопственим возилом, адвокат је дужан да најкраћим путем дође до просторија органа поступка

-адвокат је дужан да код себе има личну карту и адвокатску легитимацију, као и да по могућству на себи има одговарајућу заштитну опрему (маску и рукавице), с тим да уколико адвокат нема сопствену заштитну опрему – биће му обезбеђена од стране МУП

-за одлазак у просторије органа кривичног гоњења адвокату није потребна никаква посебна исправа, већ је довољно да поступа у складу са напред наведеним упутством

-у случају заустављања од стране полиције довољно је да се адвокат легитимише, као и да наведе разлог свог ангажовања и дестинацију органа поступка на коју се упутио

-у случају заустављања од стране полиције адвокат треба да зна да је на основу Интерне депеше Директора полиције бр.3227/20 од 19.03.2020.године, територијално надлежна организациона јединица полиције која је примила позив од стране адвоката и друга организациона јединица полиције која учествује у предистражном поступку, дужна да предузме све мере из своје надлежности да ангажовани адвокат несметано дође до просторија органа поступка и да уколико је то непходно, обезбеди адвокату службену пратњу или превоз од места становања до просторија органа поступка;

– у случају да адвокат буде лишен слободе у вршењу своје професионалне делатности, потребно је да о томе обавести АК Београда на дежурни телефон коморе 065-3239-846.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокaт

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА АДВОКАТА ЗА ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА

ДЕПЕША ДИРЕКТОРА ПОЛИЦИЈЕ