ВРХОВНИ СУД ОДБИО ЈЕ СВЕ РЕВИЗИЈЕ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ ВИШЕГ СУДА П1.115/17 ОД 13.06.2018.ГОДИНЕ

Решењем Врховног касационог суда Рев.5601/19 од 24.09.2020. одбачене су као недозвољене и одбијене као неосноване све ревизије које су изјављене против пресуде Апелационог суда у Београду Гж.10189/18 од 23.05.2019.године којом је у целости потврђена пресуда Вишег суда у Београду П1.115/17 од 13.06.2018.године Првостепеном пресудом одбијени су као неосновани сви тужбени захтеви за поништај избора у АК Београда одржаних 13.05.2017.године, на којима је за председника АКБ изабран Југослав Тинтор. Тиме је коначно, након три године суђења и ревизијском одлуком Врховног суда стављена тачка на питање легалитета руководства АК Београда.

У одлуци Апелационог суда наводи се да је у условима непостојања легитимног Управног одбора једино Скупштина као највиши орган коморе, на основу чл.14.Статута могла преузети овлашћења Управног добора, да је Скупштина све одлуке донела у складу са чл.33-48 Статута којим је уређен избор органа управљања АК Београда, тако што је на своје две седнице одржане 08.04.2017.године и 23.04.2017.године у складу са одредбама чл.14, 17 и 18.Статута донела одлуку да се изборна Скупштина закаже за 13.05.2017.године и да се спроведе изборни поступак за органе управљања АКБ, као и да је правилно поступио првостепени суд када је одбио све тужбене захтеве за поништај изборних радњи предузетих у вези избора одржаних 13.05.2017, нашавши да су „изабрани легитимни органи управљања АК Београда у складу са чл.14,16,18,22,23,33,40 и 41.Статута АКБ и чл.63.Закона о адвокатури”.

У одлуци Апелационог суда наводи се и да је Управни одбор АКБ донео одлуку да се изборна скупштина заказује за 10.06.2017.године без потребног кворума за расправљање и одлучивање и да су у раду Управног одбора на седници одржаној 20.03.2017.године учествовали и чланови УО којима су мандати поништени правоснажном пресудом Вишег суда у Београду П.21323/10, као и тадашњи председник АКБ сада пок.адвокат Слободан Шошкић коме је мандат поништен правоснажном пресудом Вишег суда у Београду П.21058/10. Апелациони суд закључује да се неосновано оспорава заступање од стране Тинтор Југослава одн. његов избор за председника АК Београда обзиром да су на изборној скупштини 13.05.2017. у складу са Статутом АКБ изабрани легитимни органи управљања.

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Југослав Тинтор, адвокат

РЕШЕЊЕ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА